Állásfoglalás az Úz-völgyi katonatemető ügyében

 

A Magyar Unitárius Egyház főhatósága részéről tiltakozunk az Úz-völgyi magyar katonatemetőben történt kegyeletsértő, jogcsorbító és történelemhamisító beavatkozások ellen.

Hőseink emléke és méltósága mindenki számára egyaránt fontos. Amiként mi is tiszteletben tartjuk más nemzetek hőseinek emlékét, elvárjuk, hogy ne háborgassák magyar honvédjeink sírhelyét.

Egyházunk támogatásáról biztosítjuk mindazon kezdeményezéseket és erőfeszítéseket, amelyek békés, de határozott úton biztosítják a közelmúltbeli erőszakos beavatkozások előtti állapotok teljes körű visszaállítását.

 

Kolozsvár, 2019. május 11.

 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége

 

Tiltakozás
Klaus Iohannis, Románia elnökéhez
Románia Kormányának
Hargita Megye Prefektusi Hivatalához
Bákó Megye Prefektusi Hivatalához
Bákó Megye Tanácsának

 

Dormánfalva (Dărmănești) önkormányzata önkényes és törvénytelen tanácshatározattal birtokába vette a Hargita megye területén fekvő, Csíkszentmárton községhez tartozó Úz-völgyi magyar katonatemetőt. A miskolci 10. honvéd gyalogezred temetkezési helyére ismeretlen román katonák számára emlékművet és kereszteket állított.

     A romániai magyarság tiszteletben tartja azoknak az elhunytaknak az emlékét, akik a világháborúk áldozataivá váltak, függetlenül attól, hogy hol nyugszanak és milyen nemzetiségűek.
     A romániai magyarság itt él, itt dolgozik, itt fizet adót és kultúrájával is ezt az országot gazdagítja, ezért számunkra a dormánfalvi önkormányzat cselekedete több, mint kegyeletsértés. Őseink nyughelyének meggyalázása jelképes üzenetű. Összesíti azokat a sérelmeket, amelyek a Romániában élő magyarságot érik kulturális és történelmi, szellemi és tárgyi, nemzeti és gazdasági életének becsmérlésével, megkérdőjelezésével, akadályozásával.

 

Elég volt!

A románia magyarság nevében a történelmi magyar egyházak-, önkormányzatok-, a civil réteg-, és a romániai magyar politikai szervezetek képviselői állampolgári jogaik és a közigazgatási törvények alapján követeljük: 


1. A kegyeletsértő tevékenység nyomán kialakult összes törvénytelenség kivizsgálását és a törvényszegők megbüntetését. 


2. A kegyeletsértő beavatkozás során eszközölt összes módosítás haladéktalan visszaállítását az eredeti állapotba. 


3. A települések és a megyék közötti határok azonnali hatállyal való rendezését, hogy hasonló visszaélés többet ne történhessen. 


4. A magyarsággyalázó és történelemhamisító folyamat azonnali megállítását.


5. Nyilvános bocsánatkérést a meggyalázott temetőben nyugvó katonák hozzátartozóitól és a sértett nemzetektől.

 

Úz-völgye,
2019. május 12.