Február

A szeretet felelőssége

 2

Téma: Tartozás

Text: „Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lesz teljessé bennünk.” (1 Jn 4, 11-12)

Híres: báró Orbán Balázs

 9

Téma: Csapatmunka

Text: „…egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre.” (1Kor 1,10)

Híres: Kiss Sándor lelkész, író, fordító.

 16

Téma: Házasok vasárnapja

Text: „Légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.” (Tim 4,12)

Híres: Simén Dániel, lelkész, teológiai tanár.

23 

Téma: Kitartó kedvesség

Text: „Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez.”

Híres: Ferencz József lelkész, tanár, író, műfordító, egyházunk 23. püspöke.

Január

Vallásunk iránti felelősség

 

5

Téma: Hit és cselekedet

Text: „Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jak 2, 26)

Híres: 1601. január 3-án halt meg Várfalvi Kósa János, egyházunk negyedik püspöke. 

 

12

Téma: A hit Isten ajándéka. (Vallásszabadság vasárnapja.)

Text: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8)

Híres: 1946. január 7-én halt meg Józan Miklós a 26. püspök. Tordatúron született 1869. december 6-án.

 

19

Téma: Egy az Isten

Text: Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. (Mk 12,29/b) Jézus így szólt hozzá: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. (Mk 10,18)

Híres: Szent- Iványi Sándor  1902. január 18-án Marosvásárhelyen született. Író, teológiai tanár, a Polgári Demokrata Párt alapítója. 1983. október 16-án halt meg az AEÁ Lancasterben.

 

26

Téma: Vallásunk és életünk (egyházközségi közgyűlés)

Text: Az igaz ember pedig hitből fog élni. (Róm 1,17b

Híres: Uzoni Fosztó István lelkész, egyháztörténet-író 1778. január 22-én, Bágyonban halt meg. 1729-ben született.